Ζάντα λάστιχο 1/8 (Ζαντολαστιχα Rc) - Πατήστε στην εικόνα για να κλείσει